Teenused

LÄÄNE-, HARJU- JA RAPLAMAA

Metsanduses teostatavad tööd

Küttepuude valmistamine ja müük (valge lepp, segapuu, metsakuiv okaspuu, sanglepp ja kask)
Võsalõikus (kraavid, põllud, metsad)
Tuulemurru koristus
Küttepuude saagimine, lõhkumine ja ladumine, alustades metsas langetusega ning seejärel järkamise ja lõhkumisega
Sanitaarraie
Harvendus ja lageraie
Haljastus, muru niitmine ja trimmerdamine

Ehituses teostatavad tööd

Lammutustööd

Kontakt

 
E-mail: ivar_moroz@hotmail.com
Telefon: +372 56975216

 
Top